27 mar

28. 03. 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  28. 03. 2021r.

 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

  1. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. W dzisiejszej liturgii poświęcenie palm na każdej Mszy św.. We Mszy św. uczestniczyć może tylko 35 osób. 
  2. Ostatnie Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 17.00.
  3. LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO i WIELKANOCNA (program umieszczony w gablocie)

          Ponieważ we Mszy św. uczestniczyć może tylko 35 osób główne liturgie Triduum będą transmitowane  na: Facebooku  i You Tube

WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19.00.

Po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 21.00

WIELKI PIĄTEK

Od godz. 9.00 dalszy ciąg adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.

Koronka do Miłosierdzia Bożego         – godz. 15.00.

SPOWIEDŹ. w godz. 15.30 – 18.00

Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża – godz. 19.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz.2100.

W tym dniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Komunię będzie można przyjąć tylko w trakcie nabożeństwa. Osoby, które praktykują Pierwsze Piątki a nie będą mogły w tym dniu przyjąć Komunii, nie tracą ciągłości praktyki. Mogą dalej kontynuować w następnym miesiącu.

WIELKA SOBOTA

Od godz. 9.00 dalszy ciąg adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

SPOWIEDŹ w godz. 9.00 – 10.00,    11.00 – 12.00,    14.00 – 16.00.

POŚWIĘCENIE POKARMÓW przed kościołem w godz. 9.00 – 12.00, oraz 14.00 – 16.00.

Nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych w domach.
Modlitwę „Błogosławieństwa Stołu” może odmówić ktoś z domowników przed posiłkiem. Tekst jest wyłożony w kościele oraz dostępny na stronie
parafii, po ogłoszeniach.

Liturgia Wigilii Paschalnej– godz. 19.00.

W czasie tej Mszy św. odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz.22.00.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

REZUREKCJA o godz. 6.00

Msze św. o godz. 8.30, 10.30, 12.00, 18.00

4. Ze względu na ograniczenia liczby osób w świątyni w dalszym ciągu będziemy w niedzielę sprawować Mszę o godz. 7.00 oraz transmitować Mszę św. z naszego kościoła o godz. 12.00 na: Facebooku  i You Tube 

5. W imię miłości bliźniego i odpowiedzialności za drugiego człowieka zachęcamy, aby w kościele przyjmować Komunię Św. na rękę, a nie do ust. Przyjmujący do ust niech podchodzą do Komunii jako ostatni. Bezdotykowy dozownik wody święconej jest zamontowany przy wejściu głównym.

6. Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie informuje, że Diakon Marcin Stanisław Parada, syn Leszka i Elżbiety ma przyjąć Święcenia Prezbiteratu 29 maja 2021 r.

7. Z prasy katolickiej polecamy: „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego” oaz darmowe „Dobre Nowiny”, dla dzieci jest „Mały Gość Niedzielny”. Są też książki i filmy o św. Józefie oraz gałązki wierzby.

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii śp. + Irenę Wojciechowską, + Anastazję Pindor, + Czesława Śleszyńskiego, + Danutę Łyszkowską, + Krystynę Jakubiak. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.