Bierzmowanie

Ważne daty:

 • 29.05.2020 r. godz. 16:00 – konferencja i spotkanie organizacyjne
 • 09.06.2020 r. godz. 16:00 – próba przed bierzmowaniem
 • 12.06.2020 r. godz. 16:00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź przed bierzmowaniem
Wszystkie spotkania odbędą się w kościele

Po zasięgnięciu opinii rodziców, których zdecydowana większość była za terminem czerwcowym, informujemy, że bierzmowanie odbędzie się:

13.06.2020 r. o godzinie 11:00

Co powinienem wiedzieć o bierzmowaniu?

 1. Co to jest bierzmowanie?
  Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
 2. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
  a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
 3. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?
  Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
 4. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?
  Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
 5. Jakich łask udziela bierzmowanie?
  l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.
 6. Wymień 7 darów Ducha Świętego.
  l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.
 7. Co to znaczy żyć według wiary?
  Żyć według wiary, tzn.: a) zachować na co dzień wszystkie przykazania, b) spełniać solidnie swoje obowiązki, c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św., d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
 8. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
  Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
 9. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
  a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego, b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
 10. Co to jest Krzyżmo św.?
  Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

Obrzędy sakramentu bierzmowania:

I. Obrzędy wstępne i liturgia słowa

 • Śpiew na rozpoczęcie.
 • Powitanie Msza święta
 • Liturgia słowa Po Ewangelii – (wszyscy stoją) ks. Proboszcz prosi Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania po dialogu Proboszcza z Biskupem.
 • Biskup zwraca się do kandydatów: Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
  Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.
 • Homilia (kazanie) Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po pytaniach skierowanych do kandydatów, ksiądz Biskup mówi: Taka jest nasza wiara…, … jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
  Kandydaci odpowiadają: Amen.

II. Liturgia sakramentu.

 • Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwę.
  Odpowiadamy: Amen.
 • Namaszczenie Krzyżmem św. Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:
  „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
  Bierzmowany odpowiada: Amen.
  Biskup dodaje: Pokój z tobą.
  Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

III. Dalsza część liturgii

 • Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św.: Modlitwa powszechna.
 • Procesja z darami (wszyscy jeszcze stoimy, siadamy po zakończeniu przynoszenia darów).
 • Dalej Msza św. jak zwykle. Po Komunii Świętej modlitwa i podziękowania.
 • Na zakończenie: błogosławieństwo.

Poniżej do ściągnięcia:


====================================
Zajęcia w grupach:

UWAGA!

Ze względu na obecną sytuacją w kraju marcowe spotkania kandydatów do bierzmowania zostają odwołane.

Termin oddawania świadectw chrztu:

Przypominamy, że do końca grudnia należy przynieść świadectwo chrztu.
Dotyczy to ochrzczonych poza parafią Jaktorów.

Nabożeństwa okresowe:

Kandydaci do sakramentu bierzmowania są zobowiązani do udziału w następujących nabożeństwach:

 • Różaniec (październik 17:30) – 5 razy
 • Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – 4 razy
 • Gorzkie Żale (niedziele Wielkiego Postu) – 4 razy
 • Majowe – 5 razy