Raz po raz pojawia się w życiu człowieka taka noc, w którą – żeby zrozumieć – trzeba przestać myśleć po ludzku,
a zacząć po Bożemu wierzyć.
Całą tajemnicę tej nocy wysłowił święty Jan Ewangelista prosto i krótko:
„Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami”
. ( … ) Słowo zamieszkało między nami. Nie zamieszkało w tobie,
ani nie zamieszkało we mnie, zamieszkało m i ę d z y nami, między ludźmi. Widać to w scenie narodzenia. Pojawiło się między ludźmi. Nie w Maryi samej i nie w samym Józefie, i nie w pasterzu, ale między nimi. Słowo staje się ciałem i pojawia się między ludźmi. ( … )

Widomym znakiem tej obecności Bożej stanie się Eucharystia.
Bóg jest obecny w Eucharystii.
                                                                                                               ks. Józef Tischner

 

 

Od dnia 7 listopada 2020 roku w liturgiach sprawowanych w naszej świątyni może uczestniczyć ok. 40 osób.

Od niedzieli 1 listopada wznawiamy transmisję Mszy Świętej z naszego kościoła  o godz. 12.00  na stronie    Parafia Jaktorów oraz na naszym kanale na YouTube

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w świątyni przy pomocy odzieży albo maseczki.