Księża

Nowy Proboszcz: Ks. prał. mgr Wiesław Skonieczny (1955-1981-2016)

Nowy Wikariusz: Ks. mgr Dariusz Drzewiecki (1971-2001-2016)

Rezydent: ks. kan. Józef Misiak (1939-1963-2008) – zmarł 19 lutego 2017 r.

 

Poprzedni Proboszcz: ks. prał. mgr Jerzy Bors (1941-1965-2000)

Honorowy Obywatel Gminy Jaktorów od 22. 12. 2016 r.

jubileusz

Zdjęcie z jubileuszu 50-lecia posługi kapłańskiej proboszcza

Poprzedni Wikariusz: ks. mgr lic. Kamil Sylwester Goc (1983-2008-2012)