Księża

Proboszcz: Ks. prał. Wiesław Skonieczny (1955, 1981, 2016)

w nawiasie (rok urodzin, rok święceń, lata pobytu w parafii)

Wikariusz: ks. Marcin Moks (1983, 2008, 2023)

Rezydent:     ks. Roman Wójcik (1969 ,  2000,  2021)

Poprzedni Proboszcz: ks. prał. Jerzy Bors (1941, 1965, 2000 – 2016)

Honorowy Obywatel Gminy Jaktorów od 22.12.2016 r.

jubileusz

Zdjęcie z jubileuszu 50-lecia posługi kapłańskiej proboszcza

Poprzedni Wikariusze:      ks. Kamil Sylwester Goc (1983, 2008, 2012 – 2016)

ks. Dariusz Drzewiecki (1971, 2001, 2016 – 2018)

                                     ks. Paweł Józwiak (1981, 2026, 2019 – 2023

Pomoc duszpasterska: 

ks. Piotr Borowski (1965, 1990,  2018-2019)

Poprzedni Rezydenci:

ks. Tadeusz Szczękulski (1948, 1972, 2017 – 2021) zmarł 20 lutego 2021 r.

ks. kan. Józef Misiak (1939, 1963, 2008 – 2017) – zmarł 19 lutego 2017 r.