Historia

Fasada kościoła w Jaktorowie

Fasada kościoła w Jaktorowie

Historia Parafii Jaktorów

Tereny Jaktorowa do 1932 r. należały do parafii Grodzisk Mazowiecki. Ziemie pod budowę kościoła ofiarował Jakub Hr. Potocki. Inicjatywę powstania parafii wsparli proboszczowie grodziscy: ks. dz. Marian Tokarzewski i ks. Stanisław Jóźwiak.

1929 r.
Powołanie komitetu budowy kościoła,w którego skład wchodzili:
Leonard Maciejewski (przewodniczący), Bronisław Puchalski, Piotr Strzemieczny, Jan Wróblewski.

1930 – 1932
Wybudowanie kościoła według projektu Stefana Szyllera.

9.IX.1932
Erygowanie parafii p.w. Św. Rodziny przez ks. Kard. Aleksandra Kakowskiego i mianowanie jej proboszczem
ks. Stanisława Baranowskiego.

1970 – 1981
Wybudowanie plebanii, zmodernizowanie wnętrza kościoła przez ks. proboszcza Mieczysława Mosaka. Przygotowanie świątyni do konsekracji, której dokonał    19 maja 1974
ks. kard. Stefan Wyszyński.

2000 – 2004
Rozbudowanie kościoła i rozwinięcie projektu Stefana Szyllera przez ks. proboszcza Jerzego Borsa.

2016 – 2022

Budowa Domu Parafialnego „Dla Wspólnot Parafii”