Aktualności

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. w 2021 r.

Jeśli nie będzie nowych rozporządzeń sanitarnych termin Pierwszej Komunii Św. dzieci klas III jest nadal aktualny – 23 maja 2021 r. Po uzgodnieniach z Panią katechetką jest propozycja, by na Mszy św. była tylko jedna klasa. W sobotę 22 maja 2021 dwie klasy (godz. 10.00 i 12.00) a w niedzielę dwie klasy (godz. 10.30 i 12.00). Proszę, aby podział; kto w sobotę a kto w niedzielę, rodzice dzieci uzgodnili między sobą. Zachęcam dzieci  do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w dniach   8 – 10 marca 2021 r. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wspólnych spotkań. Przygotowanie odbywa się na lekcji religii. Zakres materiału katechetycznego określa Pani Katechetka. Wskazany materiał do nauczenia należy zaliczać u Pani Katechetki. Zachęcam do częstego ćwiczenia z dziećmi formuły spowiedzi podanej poniżej. Proszę, aby dzieci przyswoiły wiedzę dotyczącą Dekalogu (patrz poniżej). Jest ona bardzo przydatne przy rachunku sumienia.

FORMUŁA SPOWIEDZI

Przed przystąpieniem do spowiedzi odmów „Modlitwę przed spowiedzią” i akt pokuty: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…”

Uklęknij przy konfesjonale i przywitaj spowiednika słowami:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W tym czasie kapłan odmawia modlitwę nad penitentem. Spowiadający się, czyni znak krzyża świętego i mówi: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Przy pierwszej spowiedzi powiedz: U spowiedzi jeszcze nie byłem. Obraziłem Boga następującymi grzechami.

Przy następnych spowiedziach powiedz: Jestem uczniem klasy…lub (Mam … lat). U spowiedzi ostatni raz byłem … (wymień czy to było kilka tygodni czy miesięcy temu)… pokutę odprawiłem (lub nie odprawiłem) , obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: …

Tu następuje wyznanie grzechów. Kiedy skończysz wyznawanie grzechów powiedz: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuje, postanawiam poprawę, proszę księdza o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan udziela Ci krótkiej nauki, określa pokutę, po czym wypowiada formułę rozgrzeszenia W tym czasie żałuj za grzechy bijąc się w pierś i mówiąc: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Kapłan:„  Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Spowiadający się mówi :       AMEN.

Kapłan:    Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Spowiadający się odpowiada:   Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan:     Pan odpuścił Tobie grzechy idź w pokoju.

Spowiadający się odpowiada:    Bóg zapłać.

Kapłan uderza w kratki konfesjonału. Odchodząc możesz ucałować stułę. Uklęknij (najlepiej przed Najświętszym Sakramentem) i w skupieniu odmów modlitwę po spowiedzi oraz naznaczoną pokutę.

KATECHIZM W ZAKRESIE KLASY III.
  1. Czym jest modlitwa i jak należy zachowywać się podczas modlitwy?
Modlitwa to rozmowa z Bogiem jak z przyjacielem. Należy zachować skupienie, mówić otwarcie i szczerze słowami wypływającymi z serca. Modlitwa może być indywidualna lub wspólna.
  • Jak nazywają się zasady postępowania, które dał nam Pan Bóg?
„Dekalog” czyli „Dziesięć Przykazań”.
  • Co to są przykazania Boże? Wymień Dekalog.
Przykazania Boże to drogowskazy na drodze do nieba. Wskazują nam jak postępować w życiu.
  • Co Bóg nakazuje i czego zabrania w poszczególnych przykazaniach?
  Co Bóg nakazuje. Czego zabrania.
I Wierzyć tylko w Boga i okazywać Bogu miłość Zabrania wiary w czary, wróżby, horoskopy. Stawiania rzeczy materialnych na pierwszym miejscu.
II Wypowiadać imię Boga i świętych z szacunkiem. Zabrania nadużywania imienia Boga i świętych poza modlitwą. (bez ważnej potrzeby)
III W niedzielę i święta uczestniczyć we Mszy świętej. Zabrania wykonywania prac niekoniecznych.
IV Okazywać posłuszeństwo rodzicom i opiekunom. Kochać i szanować rodziców. Zabrania braku szacunku wobec rodziców i opiekunów. Zachowania niegrzecznego, martwienia rodziców swoim zachowaniem.
V Szanować życie i zdrowie swoje i bliźnich, pomagać chorym i niepełnosprawnym, troszczyć się o zwierzęta. Zabrania szkodzeniu na zdrowiu swojemu  i bliźnim. Picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków. Dręczenia zwierząt.
VI Szanować godność ludzkiego ciała, zachowywać się wstydliwie, troszczyć się o czystość myśli i uczynków. Zabrania nieskromnych myśli, nieprzyzwoitych żartów, rozmów, zabaw. Oglądania nieskromnych obrazków, filmów, książek.
VII Szanować swoje i cudze rzeczy, szanować własność wspólną, oddawać rzeczy pożyczone lub znalezione. Zabrania kradzieży, niszczenia rzeczy własnych, wspólnych, cudzych, przywłaszczania cudzych rzeczy bez zezwolenia właściciela.
VIII Mówić zawsze prawdę, bronić dobrego  imienia bliźnich. Zabrania okłamywania, obmowy, oczerniania, plotkowania, osądzania.
IX Rodzice mają troszczą się o dochowanie wierności małżeńskiej. Dzieci dbać o wypełnienie VI przykazania. Małżonkom zabrania zerwania przysięgi małżeńskiej (rozwodu). Dzieci powinny unikać złych myśli i pragnień.
X Troskę o czystość naszych myśli i pragnień. Zabrania złych myśli i pragnień, nadmiernej chęci posiadania, zazdrości.