05 kwi

04. 04. 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04. 04. 2021 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 1. Przeżywaliśmy święte Triduum Paschalne. Liturgia tych dni pomagała nam spotkać się z naszym Zbawicielem, czy to uczestnicząc w nabożeństwach w świątyni, czy też liturgiach domowych. Dekoracja Ciemnicy przypominała nam więzienie i osamotnienie Jezusa. Chcemy złączyć z Chrystusem nasze osamotnienia i cierpienia wynikające ze skutków pandemii.   W Grobie Pańskim serce jest znakiem Bożej miłości do nas, objawionej w krzyżu Chrystusa. Mimo różnych niepokojów ufajmy Bożej Miłości  bo zmartwychwstały Chrystus i nam przynosi życie.
 2. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się we wspólne przygotowania zarówno liturgii jak i dekoracji: księżom, lektorom, ministrantom, pracownikom parafii. Dziękuję panu Józefowi Brodowiczowi, Grzegorzowi Jędrasikowi, Piotrowi Wojciechowskiemu za pomoc przy dekoracjach a Panie Edycie Ryczałek za ułożenie kwiatów. Napisy przygotowała firma Remium. Strażakom dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim i udział w procesji rezurekcyjnej.
 3. Jutro drugi dzień Wielkanocy. Msze św. według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tace w tym dniu są przeznaczone na utrzymanie Domu Kapłana Seniora.
 4. W piątek w oktawie Zmartwychwstania można spożywać pokarmy mięsne.
 5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Miłosierdzia Bożego.
 6. Ze względu na ograniczenia liczby osób w świątyni w dalszym ciągu będziemy w niedzielę sprawować Mszę o godz. 7.00 oraz transmitować Mszę św.
  z naszego kościoła o godz. 12.00
  na: Facebooku  i You Tube 
 7. Uczestnicząc duchowo we Mszy św. za pośrednictwem mediów przeżywajmy ją tak, jakbyśmy byli obecni w kościele. Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej Komunię Św. możemy przyjąć duchowo.
 8. W imię miłości bliźniego i odpowiedzialności za drugiego człowieka zachęcamy, aby w kościele przyjmować Komunię Św. na rękę, a nie do ust. Przyjmujący do ust niech podchodzą do Komunii jako ostatni. Bezdotykowy dozownik wody święconej jest zamontowany przy wejściu głównym.
 9. Z prasy katolickiej polecamy: „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”, w którym jest artykuł o uroczystości rozpoczęcia Roku Rodziny w naszym kościele. 
 10. Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym, który jest obowiązkowy dla każdej osoby, wywieszona jest w gablocie ogłoszeń.