Wspólnoty

Mozaika ze Świętą Rodziną

Mozaika ze Świętą Rodziną

Droga Neokatechumenalna

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie takie jak Święta Rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”.

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo.

Droga Neokatechumenalna w pigułce
Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa – daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania.

Czytaj więcej…

Wspólnota Odnowy w Duchu św.

O wspólnocie ,,Efraim”
Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Św. ,,Efraim”.  Spotykamy się w parafii
Św. Rodziny w Jaktorowie od jesieni 1985 r., uznajemy się więc za jedną z ,,najstarszych” grup
w diecezji łowickiej. Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek. Rozpoczynamy je Mszą Św. o godz. 18.00, a następnie modlimy  się w sali na plebanii.
W ciągu tych wielu lat liczebność wspólnoty zmieniała się. Był czas, kiedy ledwo mieściliśmy się w sali spotkań- było nas wtedy ok. 100 osób. Potem zakładaliśmy rodziny, rodziły się w nich dzieci, a ilość członków grupy zmalała. Dziś wspólnota liczy około 35 osób.
W naszej historii wiele razy prowadziliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Liczymy, że seminarium w parafii przeszło łącznie około 400 osób. Nazwa ,,Efraim”
w tłumaczeniu oznacza ,,być płodnym w kraju niedoli”. Rozpoznajemy, że szeroko rozumiana ,,płodność” duchowa jest naszym charyzmatem. W naszej wspólnocie zrodziło się siedem powołań kapłańskich, a dzięki łasce Bożej i naszej posłudze
w sąsiednich parafiach zawiązywały się kolejne grupy Odnowy w Duchu Św. Nieustanna troska o rozwój duchowy oraz podejmowanie działań ewangelizacyjnych, mimo  różnych przeciwności, jest naszą codziennością.

Kilka słów o Odnowie w Duchu Świętym
Odnowa w Duchu Świętym to ruch, gromadzący osoby świeckie i duchowne. Członkowie wspólnot doświadczają obecności Ducha Świętego, który powoduje odrodzenie wewnętrzne człowieka, spotykają się na modlitwie charyzmatycznej, rozważają Słowo Boże oraz podejmują różne posługi w parafii.
Odnowa działa w Kościele katolickim od Soboru Watykańskiego II, a w Polsce oficjalnie
od 1979 roku i liczy 40-60 tys. stałych członków. Nad  wspólnotą  czuwa kapłan i często uczestniczy w spotkaniach modlitewnych.

Parafialny Zespół CARITAS

Pomoc charytatywna w środy w godz. 15.00 – 16.00

Kościół Domowy

Dwa kręgi Kościoła Domowego

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa. Uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie, jak realizować ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

W naszej parafii Wspólnota Domowego Kościoła funkcjonuje od roku 2014, obecnie tworzą ją dwa kręgi. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu, ale podstawowa praca formacyjna odbywa się w domu, w rodzinie chrześcijańskiej, która staje się domowym kościołem. Spotykamy się również w każdy drugi wtorek miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18.00.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Więcej o Domowym Kościele, o jego założycielu Sł. Bożym ks. Franciszku Blachnickim można przeczytać: Sługa Boży ks. Franciszk Blachnicki – życiorys – Domowy Kościół (oaza.pl)

Wspólnota Misyjna

Spotkania w I niedzielę miesiąca po mszy o godz. 8.30