Wspólnoty

Mozaika ze Świętą Rodziną

Mozaika ze Świętą Rodziną

Droga Neokatechumenalna

„Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie takie jak Święta Rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”.

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo.

Droga Neokatechumenalna w pigułce
Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa – daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania.

Czytaj więcej…

Wspólnota Odnowy w Duchu św.

O wspólnocie ,,Efraim”
Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Św. ,,Efraim”.  Spotykamy się w parafii
Św. Rodziny w Jaktorowie od jesieni 1985 r., uznajemy się więc za jedną z ,,najstarszych” grup
w diecezji łowickiej. Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek. Rozpoczynamy je Mszą Św. o godz. 18.00, a następnie modlimy  się w sali na plebanii.
W ciągu tych wielu lat liczebność wspólnoty zmieniała się. Był czas, kiedy ledwo mieściliśmy się w sali spotkań- było nas wtedy ok. 100 osób. Potem zakładaliśmy rodziny, rodziły się w nich dzieci, a ilość członków grupy zmalała. Dziś wspólnota liczy około 35 osób.
W naszej historii wiele razy prowadziliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Liczymy, że seminarium w parafii przeszło łącznie około 400 osób. Nazwa ,,Efraim”
w tłumaczeniu oznacza ,,być płodnym w kraju niedoli”. Rozpoznajemy, że szeroko rozumiana ,,płodność” duchowa jest naszym charyzmatem. W naszej wspólnocie zrodziło się siedem powołań kapłańskich, a dzięki łasce Bożej i naszej posłudze
w sąsiednich parafiach zawiązywały się kolejne grupy Odnowy w Duchu Św. Nieustanna troska o rozwój duchowy oraz podejmowanie działań ewangelizacyjnych, mimo  różnych przeciwności, jest naszą codziennością.

Kilka słów o Odnowie w Duchu Świętym
Odnowa w Duchu Świętym to ruch, gromadzący osoby świeckie i duchowne. Członkowie wspólnot doświadczają obecności Ducha Świętego, który powoduje odrodzenie wewnętrzne człowieka, spotykają się na modlitwie charyzmatycznej, rozważają Słowo Boże oraz podejmują różne posługi w parafii.
Odnowa działa w Kościele katolickim od Soboru Watykańskiego II, a w Polsce oficjalnie
od 1979 roku i liczy 40-60 tys. stałych członków. Nad  wspólnotą  czuwa kapłan i często uczestniczy w spotkaniach modlitewnych.

Parafialny Zespół CARITAS

Pomoc charytatywna w środy w godz. 15.00 – 16.00

Kościół Domowy

Dwa kręgi Kościoła Domowego

Wspólnota Misyjna

Spotkania w I niedzielę miesiąca po mszy o godz. 8.30