24 gru

ŻYCZENIA

szopka2016

U progu Świąt Bożego Narodzenia serdecznie życzę, aby był to czas
głęboko przeżytego spotkania
z Narodzonym Jezusem.
Mieszkańcy Betlejem zamknęli  przed Nim swoje domy, a On – Wszechmocny Bóg uszanował to i narodził się w mizernej pasterskiej grocie.

Pan Jezus oczekuje naszej zgody na Jego przyjście. Potrzebuje zaproszenia Go do naszego serca i  życia,
aby mógł tam zagościć i zamieszkać.
Życzę odwagi i zaufania Jezusowi, aby Go przyjąć i radować się Bożym Błogosławieństwem i Pokojem.
Współczesny świat wywołuje i podsyca różne podziały. Tymczasem w Grocie Narodzenia wokół Świętej Rodziny na radosnym uwielbieniu zgromadzili się
w jedności aniołowie, pasterze, królowie… Życzę, aby ten świąteczny czas był przeżywany we wspólnocie z najbliższymi, przepełnionej wzajemną życzliwością
i miłością.
Niech Dziecię Jezus obdarzy wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Życzy wszystkim Parafianom

Ksiądz  Proboszcz Wiesław
wraz z Księdzem Dariuszem i Księdzem Józefem