08 sty

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  08. 01. 2017 r.

 

 1. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia, ale zgodnie z tradycją śpiewamy kolędy i pozostawiamy dekoracje bożonarodzeniowe aż do Święta
  MB Gromnicznej.
 1. W Niedzielę Chrztu Pańskiego dla przypomnienia podajemy informacje dotyczące udzielania chrztu św. w naszym kościele. Uroczysty chrzest udzielany jest na Sumie
  w trzecią niedzielę miesiąca. Inne terminy są możliwe po uzgodnieniu w kancelarii. Spisanie aktu chrztu powinno być w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem. Dokumenty potrzebne do spisania aktu  chrztu:

* akt urodzenia dziecka z USC,

* potwierdzenie zawarcia ślubu kościelnego przez rodziców dziecka,

* zaświadczenia chrzestnych z ich parafii, że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowania oraz rzeczywiście przynależą
do Kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji religii, nie mogą pełnić funkcji chrzestnego. Udział w lekcji etyki nie spełnia warunków do uzyskania zgody na chrzestnego.

Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych, by patron był dla dziecka wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego oraz orędownikiem z nieba.

W czasie liturgii chrztu potrzebne są: biała szata i świeca. Szata jest znakiem,
że dziecko zostało obleczone w Chrystusa, jest pełne łaski i bez grzechu. Wręczenie świecy zapalonej od Paschału symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego uświadamia nam, że wiara jest jak światło, które oświeca każdego człowieka. Rodzice i chrzestni biorą odpowiedzialność za dalszy wzrost dziecka w życiu chrześcijańskim.

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego co czyni Kościół.

 1. Dziś w czasie Mszy św. o godz. 1030 kolędy góralskie wykona zespół „Powicher”
  z Rdzawki koło Rabki. Po Mszy zespół przedstawi Jasełka Góralskie.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie opłatkowe Kół Żywego Różańca
 1. Z prasy katolickiej do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny.

PROGRAM KOLĘDY

PONIEDZIAŁEK – 9 STYCZNIA

godz. 930  – ul. Parkowa, Akacjowa, Kasztanowa

godz. 1600 – ul. Parkowa 21, 23, 25, oraz ul.Parkowa od ul. Leśmiana    do ul. Jagiełły

 WTOREK – 10 STYCZNIA

godz. 930  – ul. Pomorska numery nieparzyste i Grabnik

godz. 1600 – ul. Pomorska numery parzyste

 ŚRODA – 11 STYCZNIA

godz. 930  – ul. Miodowa, Górnośląska nr 5, 7.

godz. 1600 – ul. Leśmiana, Poznańska

CZWARTEK – 12 STYCZNIA

godz. 930  – ul. Konopnickiej,

godz. 1600–ul. Orzeszkowej, Andersena, Górnośląska nr 1,3.

PIĄTEK – 13 STYCZNIA

godz. 930  – ul. 3 Maja, Wybickiego, Mickiewicza, 1 Maja.

godz. 1600– ul. Kukuczki, Polskiego Związku Ludowego

SOBOTA – 14 STYCZNIA

godz. 930  – Kozerki – ul Saturna, ul. Warszawska, Zamkowa