15 kwi

15. 04. 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     III NIEDZIELA WIELKANOCNA     15. 04. 2018 r

 

  1. Dziś o godz. 1030 Msza św. w intencji harcerzy Hufca Jaktorów.
  2. W dniach 15-21 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc i otrzymali dary Ducha św. Niedziela Biblijna to także II Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte”. Przedmiotem lektury jest w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian. Zachęcamy dzisiaj do tej lektury w naszych rodzinach. Niech te dni będą zachętą do częstszego czytania Pisma św.
  3. Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu zaprasza chętną młodzież męską na Dzień Otwarty czyli 24 godzinny pobyt w Seminarium w dniach 20-21 kwietnia.
    Pytania i zapisy: wsd@diecezja.lowicz.pl lub telefonicznie 46 837 60 16. Spotkanie zakończy się Modlitewnym Czuwaniem w Intencji Powołań w sobotę o godz. 1900.
  4. W przyszłą niedzielę taca na Seminarium Duchowne w Łowiczu.
  5. Z prasy katolickiej do nabycia: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
    Na stoisku możemy też nabywać książki: o Całunie Turyńskim oraz z kazaniami Biskupa Józefa Zawitkowskiego (między innymi z kazaniem wygłoszonym w Jaktorowie przy poświęceniu wiaduktu).