31 paź

01. 11. 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH      01. 11. 2019 r.

  1. W  Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o godz.: 8.30, 10.30, 18.00. Na cmentarzu Msza św. o godz. 12.00. Po Mszy Nabożeństwo z modlitwami za zmarłych i procesją po cmentarzu z poświęceniem grobów. W czasie nabożeństwa czytane będą wypominki jednorazowe.
  2. W Uroczystość Wszystkich Świętych zbierane będą na cmentarzu ofiary do puszek na utrzymanie Łowickiego Seminarium Duchownego.
  3. W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskać dla zmarłych odpust zupełny pod zwykłymi warunkami nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych.
  4. Tradycyjną modlitwą za zmarłych są wypominki: Jednorazowe  – odczytywane na cmentarzu 1 listopada. Roczne – odczytywane w każdy drugi poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godz. 1800 sprawowanej w intencji tych zmarłych.
  5. Dziś pierwszy piątek miesiąca. Przypominamy o Komunii pierwszopiątkowej.
  6. Ze względu na uroczystość, mimo piątku, dziś możemy spożywać pokarmy mięsne.
  7. W sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św.  w kościele o godz. 7.00, 9.00 – za wszystkich zmarłych parafian, 18.00.
  8. Chwalebną inicjatywą jest zebranie się na cmentarzu na modlitwę różańcową w intencji  zmarłych. Zapraszamy do tej modlitwy w sobotę 2 listopada o godz. 1500, aby modlitwą objąć tych pochowanych na naszym cmentarzu, za których może już nikt z rodziny się nie modli.
  9.  W kwaterach I, II, III, IV, V, VI, VII dokonana została inwentaryzacja grobów. Już w roku ubiegłym prosiliśmy, by osoby mające prawo do opieki nad grobem zgłaszały się do kancelarii z dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z grobu. Niestety niewiele osób zgłosiło się. Ponawiamy zatem apel o potwierdzenie prawa do grobu w kancelarii. Spotykam wiele dokumentów na których nie ma numeru kwatery i numeru grobu. Brak tych danych sprawia, że trudno ustalić o jaki grób chodzi. Może to doprowadzić do pomyłek. Zachęcamy do sprawdzenia jaki dokument posiadamy i zgłoszenia się do kancelarii, aby to zweryfikować. Wiele grobów nie posiada wypisanych na grobie nazwisk osób pochowanych. Takie groby będą traktowane jako groby bez opiekunów.
  10. Zachęcamy do nabywania lampek nagrobnych Caritas. Nabywając znicz, nie tylko wyrażamy pamięć o zmarłych, ale spełniamy uczynek miłosierdzia, albowiem dochód przeznaczony jest dla ubogich.